Nu genopbygges de sidste GD-bygninger

Nu genopbygges de sidste GD-bygninger

21/03-2014

Med Boligselskabet B45 og Aat Ejendomme ApS som bygherrer, får de sidste GD bygninger nu nyt liv og genopstår som en blanding af ungdomsboliger, familielejligheder og erhvervslejemål.

Samtidig bliver der ryddet op og etableret grønne sammenhængende arealer omkring bygningerne. Allerede om et par uger starter den store nedbrydning af de udtjente industribygninger. "Vi har valgt at gentage metoden som blev brugt på den gamle kedelbygning, der blev nedrevet og genopført i samme udvendige stil," forklarer direktør Anders Lisvad fra B45, der også fortæller, at håndværkerne allerede er gået i gang med at nedbryde bygningsmassen indefra. Det samlede byggeri omfatter omkring 3.400 m2 og har et samlet budget på godt 60 mio. kr.

Industristilen bevares

Det gamle jetfarveri og maskinværksted genopføres, hvorimod det tidligere vandværk fjernes. "Det har været vigtigt for os, at skabe helhed og sammenhæng," fortsætter Anders Lisvad, der også har haft fokus på, at hele området kommer til at fremstå grønt og indbydende. Det er arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon, der har slået stregerne til byggeriet. For arkitekt Ulla Rosenlund Knudsen er det også målet at opnå en æstetisk helhed for hele GD området, hvor bygningerne bindes sammen i udtryk.

"I dag understreges samhørigheden af bygningernes ikoniske teglfacader med hvide bånd, og for at forstærke helheden bindes bygningerne fysisk sammen ligesom de forbindes med en stemningsfuld passage med hængende haver," siger hun og fortæller, at glashuset fra kedelhusets tagterrasse gentages i form af gangbro, elevator og trappeopgange. "Alt i alt den gamle industri med et tvist."

Almennyttige boliger

Der bliver etableret 36 ungdomsboliger på 1. og 2. sal af jetfarveriet, og de har et samlet areal på omkring 1.800 m2. Beboerne får også adgang til en kæmpe fælles tagterrasse. "Der bliver kontakt mellem de nye ungdomsboliger og dem i kedelhallen, fordi der etableres en bro mellem tagterrasserne på de to bygninger. Broen får præg af de tidligere rørføringer og forsynes med grønne hængende planter," siger Anders Lisvad.

I stedet for det tidligere maskinværksted, etableres seks familieboliger. "De bliver meget moderne og ungdommelige i deres indretning - sådan lidt New Yorker agtige," fortsætter Anders Lisvad. "De bliver lidt forskellige i både to og tre etager, nogle med tagterrasser og med små haver."

Butikker og liberalt erhverv

Omkring 900 m2 af det tidligere jetfarveri bliver omdannet til erhvervslejemål i stueetagen. Her er der også fokus på at føre den industrielle reference videre blandt andet i form af fritstående søjler, rå beton, høje rum og store vinduer.

Direktør Jan Bo Allermann fra Aat Ejendomme, der står for erhvervsdelen, har allerede mærket interesse for lejemålene. "Det bliver nogle rigtig spændende lokaler med et meget moderne og rustikt præg," fortæller han. "Der er nogle steder så højt til loftet, at der kan indsættes en indskudt etage og det bliver i det hele taget meget industri-agtigt." De lejere der kommer hurtigt på banen, får derfor mulighed for selv at være med til at præge disponering og indretning.

Det store byggeprojekt er projekteret til at stå færdigt til studiestart med indflytning i sensommeren til næste år.