Innovativt fabriksbyggeri vil reducere CO2-udledningen

Innovativt fabriksbyggeri vil reducere CO2-udledningen

06/06-2018

Første anlæg af sin slags i Europa

De første spadestik er taget til byggeriet af Quantafuels første fabrik, der i fuld skala skal omdanne affaldsplast til syntetisk brændstof.

Fabrikken, der kommer til at ligge nord for Skive, bliver det første anlæg af sin slags i Europa, hvor pyrolyseteknik gør det muligt at omdanne et ton affaldsplast til cirka 800 liter syntetisk brændstof, der kan bruges til opblanding i diesel og benzin. Denne måde at fremstille syntetisk brændstof på er mere grøn end den traditionelle produktionsmetode, og CO2-udledningen forventes at blive reduceret med op til 66 procent i produktionsleddet. Denne grønne tilgang til produktion stemmer godt overens med Arkikons værdier, hvor der er stor fokus på bæredygtighed.

Entreprenørfirmaet Ginnerup A/S har totalentreprisen, og Arkikon fungerer som teknisk rådgiver og ingeniør på projektet, der forventes færdigt i efteråret 2018, hvorefter der vil være en test- og indkøringsfase, inden produktionen går officielt i gang.