Arkikon køber Smærup & Wessman

Arkikon køber Smærup & Wessman

05/11-2018

 Djurslands største tegnestue ligger nu i Randers – og i Grenaa

Arkitekter og ingeniører står i et vadested med nye udfordringer. Byggeprojekterne kræver flere og flere fagkompetencer, og det er en stor opgave for de mange små og mellemstore virksomheder at leve op til. Tendensen er, at fagkompetencerne bliver samlet i større virksomheder med ingeniører og arkitekter under samme tag.

Det er baggrunden for, at Arkikon ApS udvider og køber arkitektfirmaet Smærup & Wessman A/S i Randers. Den udvidede tegnestue beholder adresserne i både Randers og Grenaa. Sammenlægningen kommer til at give synergi og fordele for kunderne og åbner for flere og større opgaver i lokalområdet og på Djursland. Rent praktisk kommer flere af Arkikons medarbejdere til at sidde i lokalerne på Reberbanevej i Randers.

Sammenlægningen øger kompetencerne og åbner for nye opgaver

Det er med glæde men også lettelse, at John Wessman fra Smærup & Wessman sætter gang i et glidende generationsskifte og afgiver ledelsen til andre. Han har i en periode ønsket at finde en køber til Smærup & Wessman, så vores opkald var yderst velkomment.

- Vores opgaveporteføljer supplerer hinanden fint, og Arkikon har et godt fagligt niveau og spændende opgaver indenfor industrien og det tekniske byggeri, som passer godt til os, fortæller John Wessman.

– Arkitektfirmaerne er nødt til at blive større for at klare sig. En større volumen gør os mere fleksible og styrker kvaliteten. Arkikon tilfører os nogle muskler, som vi godt kan bruge, og vi bliver ligeværdige partnere i en samlet gruppe. Vi går fra at være fem medarbejdere til 24. Det giver mere arkitektfaglig sparring og en mere smidig projektering og opgaveløsning, fordi vi får alle relevante faggrupper repræsenteret under det samme tag.

Som arkitektfirma skal vi levere hele pakken

Thomas Enevold fra Arkikon supplerer:

– Det er et voksende krav fra kunderne, at arkitektfirmaerne skal levere hele pakken. De mest ambitiøse indkøbere af teknisk byggeri – som er vores speciale – går efter samarbejdspartnere, der leverer alt fra strategisk kreativitet og teknisk viden til udvikling og eksekvering af nytænkende projekter.

- Smærup & Wessman har et godt navn i Randers, og vi glæder os til at bygge videre på det gode samarbejde og det netværk, John Wessman har i byen. Vi tilfører vores viden om industrielt byggeri, og Randers får nu nogle lokale rådgivere, der også kan stå for teknisk byggeri for industri og forsyning.

- Der er god brug for de ekstra medarbejdere i Arkikon, fortsætter Thomas Enevold. Faktisk leder vi lige nu med lys og lygte efter en vvs-ingeniør.

Nu bliver der mere tid til at være arkitekt!

John Wessman fortsætter som arkitekt i Arkikon, efter at have haft 20 års jubilæum som partner i Smærup & Wessman.

- Det glæder jeg mig til! Jeg begyndte jo ikke på arkitektskolen i sin tid, fordi jeg syntes regnskab og administration var det sjoveste i hele verden! Nu bliver der mulighed for at vende tilbage til kernekompetencerne – kontakten til kunderne, udarbejde skitseforslag og være med i opstartsfasen på byggerierne.

Som arkitekt er der især to ting, der er sindssygt vigtige, ifølge John Wessman:

- Du skal leve op til den tillid, kunderne viser dig, når de lægger deres drømme, visioner, liv og økonomi i dine hænder. Du skal give form til deres drømme – en form, der tilfredsstiller deres forestillinger og visioner, og som oven i giver dem meget mere, som de ikke selv havde tænkt på.
- Og så skal du gå til opgaven med ydmyghed. Det er jo et kæmpe ansvar at skabe en bygning, som kommer til at ligge i landskabet i flere hundrede år. En bygning mange mennesker kommer til at forholde sig til gennem lang tid.

Smærup & Wessman A/S – arkitekter og byggeøkonomer

Arkitektvirksomheden Smærup & Wessman spænder bredt og har sat sit præg på Randers og Djursland gennem mere end 35 år, gennem institutionsbyggeri, erhverv, industri, almene boliger, en-familie-huse og kirkerestaureringer.
I 1987 indgik John Wessman partnerskab med Jan Smærup, der gik på pension i 2010.
Virksomheden består af arkitekter, bygningskonstruktører og bygningsteknikere.
Smærup & Wessman A/S ejes af John Wessman og har fem ansatte.
Adresse: Reberbanevej 10, 8900 Randers.

Kontakt John Wessman på 23 27 08 80 eller jw@arkikon.dk

Arkikon ApS

Arkikon en tegnestue, hvor ingeniører, konstruktører og arkitekter arbejder tæt sammen på tværs af faggrænser. Arkitektvirksomheden udvikler og bygger især teknisk betonet byggeri for industrien og procesanlæg som varmeværker og transformerstationer. I det tekniske byggeri og i de mange andre byggeprojekter, Arkikon deltager i, sammenkæder tegnestuen bæredygtige og tekniske elementer i en integration af æstetik, teknik og byggeri.

Arkikon ApS er ejet og ledet af 4 partnere: CEO Thomas Enevold, økonomichef Bo Brøgger Rasmussen, tegnestuechef Jesper Hauskov og teknisk chef René L. Rasmussen og har 19 ansatte.

Kontakt partner og CEO Thomas Enevold på 40 20 36 24 eller thomas@arkikon.dk