Sådan arbejder vi #1

Sådan arbejder vi #1

04/12-2018

Henrik Juncker, arkitekt

”Som arkitekt hos Arkikon kan jeg følge projekterne over længere tid, gennem de forskellige faser, fordi vi arbejder tværfagligt med byggeprojekterne. Jeg synes, det er en fordel, fordi jeg bliver mere opmærksom på de byggetekniske udfordringer, der kan komme senere – som arkitekter kan vi godt blive lidt flyvske i den måde, vi designer på.

Tanken er, at vi er en samlet pakke med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Det skaber bedre kvalitet for vores kunder, at vi kan tale med om de andres fagområder, og det bliver billigere for dem – der er ikke noget, der skal omprojekteres senere.

Vi får et bedre flow i arbejdsprocessen og undgår, at nogen pludselig kører ud af en tangent, fordi vi kan sparre med hinanden løbende og holde møder undervejs. Det er jo lidt en kasse for teknik, som vi designer.

Som arkitekt kan jeg dreje projekterne i en retning, så de får mere arkitektonisk værdi, vi kan gøre bygningerne mere synlige og give dem arkitektonisk værdi i sammenhæng med lokalområdet. Byggerierne skal fortælle en historie om den funktionalitet, de rummer og samtidig være æstetisk smukke."

Henrik Juncker, arkitekt hos Arkikon