Visualiseringer gør det nemt for beslutningstagerne

Visualiseringer gør det nemt for beslutningstagerne

15/01-2019

SK Forsyning

MOE er en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri, energi & industri og infrastruktur. Virksomheden trækker Arkikon med ind på de opgaver, hvor de har totalrådgivningen på biomassefyrede varmeværker.

"Arkikon er et af de få arkitektfirmaer, der kender kravene til den slags teknisk byggeri og ved, hvordan processen fungerer," fortæller Niels Thorsen, Corporate Technical Director fra MOE:

”Vi er glade for at have Arkikon med i en salgssituation. Kunderne kender dem, og de har mange referencer at henvise til. Og så er de rigtig gode til at visualisere værket. Det gør det nemmere for politikere og embedsmænd at forholde sig til byggeriet, når de kan se, hvordan værket ligger i terrænet – hvordan det ser ud fra vejen eller på afstand.”

MOE og Arkikon har blandt andet lavet varmeværker ved Stop 39, Slagelse og Halskov varmeværk sammen. Martin Overbjerg, driftsleder fra SK Forsyning fortæller om de to samarbejder:

”Det er meget vigtigt, at byggeriet er flot! Varmeværket skal helst ikke ligne et russisk objekt, der lige er dumpet ned på en mark. Faktisk er det arkitekturen, vores bestyrelse har brugt mest tid på – det er jo dem, der kommer til at stå på mål for byggeriet i lokalområdet.”

SK Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der varetager el-, vand- og fjernvarmeforsyningen, sælger gas, håndterer spildevand samt sikrer gadelys i Slagelse Kommune.