Sådan arbejder vi #4

Sådan arbejder vi #4

02/04-2019

Vi har hele processen i huset her hos Arkikon. fordi vi har så sammensat en medarbejdergruppe.

Det er godt nok arkitekter, der har ansat ingeniører, så der er meget fokus på det arkitektoniske, men vi ingeniører er på banen så tidligt i processen, at alle installationer og konstruktioner er med fra starten.

Det tætte samarbejde gør, at vi har mere forståelse for hinanden på tværs af faggrænser. Det kan godt være, at arkitekterne stadig finder på nogle ideer, som er svære at realisere, men det er nemmere at komme igennem med realiserbare ting, fordi vi sidder så tæt på hinanden og har korte kommunikationsgange.

En af grundene til, at jeg valgte at blive en del af ejerkredsen i Arkikon, er det store fokus på processen og på at implementere nye redskaber og metoder. Det er noget vi bruger meget aktivt til at styre efter, og det skaber bedre projekter og værdi for bygherren.

Og så er det noget andet hos Arkikon, som mangler på rene ingeniørkontorer! Her er sjovere at være og mere løssluppent, hvor der godt kan være en lidt død stemning på et ingeniørkontor.” René L Rasmussen, partner og ingeniør hos Arkikon