Hvad er ligheden mellem et bosted for psykisk syge og et varmeværk?

Hvad er ligheden mellem et bosted for psykisk syge og et varmeværk?

28/05-2019

Komplekse byggerier med høj funktionalitet


Hvad er ligheden mellem et bosted for psykisk syge og et varmeværk?

Begge dele er komplekse byggerier, hvor funktionaliteten er vigtig. Og begge dele er faglige udfordringer, som matcher Arkikons kompetencer perfekt. Der ér mange fællestræk ved industrielt byggeri og institutionsbyggeri. Æstetik, arkitektur og funktionalitet skal gå op i en højere enhed i komplekse byggerier. Og det er en kerneværdi for Arkikon at tegne og projektere funktionelt byggeri, der understøtter en bygnings funktionalitet, uanset om det er et varmeværk eller et bosted.

”Institutionsbyggeri er en kæmpe faglig udfordring og en supervigtig opgave, som vi skal gå til med en vis ydmyghed”, siger John Wessman, arkitekt MAA hos Arkikon.

At designe bosteder eller demensbyggeri er sjove opgaver, som virkelig kan tænde ilden og entusiasmen hos arkitekten: Det er interessant og udfordrende at opfylde de særlige behov, som nogle mennesker har – og tilpasse byggeriet til deres udfordringer. Det kan være kriminelle unge, psykisk syge eller demente.

”Arkitekturen kan være med til at understøtte et miljø, der virker for den specifikke gruppe, fx gennem plantegninger, indretning og farvevalg. Som arkitekt skal man sætte sig ind i beboernes behov og tage hensyn til deres udfordringer. Måske er der ting, de ikke kan tåle eller noget, de skal isoleres fra. Og vi skal involvere de relevante faggrupper og deres kompetencer, så det fysiske miljø også lever op til personalets behov. Det kan fx være arbejdsmiljø og behovet for flugtveje,” fortæller John Wessman.