Brønderslev Kraftvarmeværk – professionel og sikker projektledelse af nytænkende koncept

Brønderslev Kraftvarmeværk – professionel og sikker projektledelse af nytænkende koncept

21/05-2019

Brønderslev Kraftvarmeværk

Brønderslev Forsyning blev i 2018 anerkendt med Fjernvarmeprisen for deres fremtidssikrede fjernvarme med det nye decentrale kraftvarmeværk, der kombinerer flere varmekilder og baserer sig på ny teknologi. Kompleksiteten har stillet meget store krav til Arkikon, både som totalrådgiver og i projektledelsen.

”Brønderslev Kraftvarmeværk er det første i verden, som kombinerer koncentreret solvarme og træflis, og via et ORC-anlæg omsætter energien til både el og fjernvarme,” fortæller Poul Vestergaard Jensen, varmechef hos Brønderslev Forsyning.

Efter at have screenet og vurderet alternative muligheder til det tidligere 100 % naturgasfyrede kraftvarmeværk, havde Brønderslev Forsyning i 2015 arbejdet sig frem til det unikke koncept for det nye varmeværk, som blev sendt i udbud.

Komplekst anlæg der kombinerer flere varmekilder

”Arkikon havde forstået vores visioner for det nye kraftvarmeværk, og de var ambitiøse på vores vegne,” fortæller Poul om valget af Arkikon som arkitekt.

Projektet var udbudt som to sideløbende entrepriser, så udover at projektlede byggeriet skulle Arkikon også koordinere med maskinleverandøren, der stod med en kompleks leverance baseret på ny teknologi, der kombinerer flere varmekilder.

Krav er blevet indfriet til fulde

”Kompleksiteten har stillet meget store krav til Arkikon – krav, der er blevet indfriet til fulde,” fastslår Poul.

”Vi har absolut kunnet mærke, at Arkikon har ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører siddende under samme tag. De har rigtig stor knowhow inden for den her specielle disciplin, som det er at bygge et varmeværk, og de har indsigt og forståelse for de mange detaljer, der skal koordineres i så komplekst et projekt som det her,” siger Poul.

Arkikon har både bredt overblik og dyb indsigt

Projektet er gennemført som 2 totalentrepriser – en maskinentreprise og en bygningsentreprise, hvor Arkikon har været samarbejdspartner.

”Et projekt af den her størrelse er afhængig af en stærk samarbejdspartner, der på en gang har det brede overblik og smal og dyb indsigt. Når projektet er udbudt som to sideløbende entrepriser, kommer der hele tiden en masse informationer, der skal håndteres. Arkikon kan stille de rette spørgsmål til de rette parter på det rette tidspunkt i den rigtige rækkefølge – og det har været afgørende for projektets fremdrift,” konstaterer Poul.

Vi har haft et utroligt godt samarbejde

Kompleksiteten i byggeriet afspejler sig også i, at der undervejs i byggeprocessen har været afholdt mere end 25 byggemøder – men det ser Poul ikke som noget negativt, tværtimod.

”Byggeri på papir og i virkeligheden er to vidt forskellige ting. Vi kan sætte nok så meget på papir, men det hele kommer an på dagligdagen, og hvordan vi får tingene til at fungere i virkeligheden. Det er en givtig proces, hvor man lærer meget om mennesker, forventninger og aftaler, og vi har haft et utrolig godt samarbejde med Arkikon, også om alle de ting, der kommer hen ad vejen i et projekt af den her størrelse.”

Maskiner og bygninger spiller sammen i en helhed

Kraftvarmeværket er det første af sin art i verden, og der har derfor ikke været erfaringer fra lignende projekter og anlæg at støtte sig til undervejs. Alligevel har Arkikon sørget for, at alle parter var trygge ved projektet.

”Hele vejen har projektet været kørt utroligt professionelt fra Arkikons side. Alt er blevet tegnet i 3D helt fra starten, så vi har haft en god visualisering hele vejen igennem – både med et godt indtryk af byggeriet, og hvordan udtrykket ville blive,” siger Poul og konkluderer: ”Vi er endt med et rigtigt godt slutresultat, hvor maskiner og bygninger spiller sammen i en helhed.”