Fra papmodeller til Augmented Reality

Fra papmodeller til Augmented Reality

08/08-2019

Arkitekturens arbejdsmetoder har ændret sig gennem de seneste 20 år. Hos Arkikon startede vi med at tegne i hånden og på computeren, så kom 3D-tegningerne, og nu er vi i fuld gang med interaktive, digitale arbejdsredskaber. Følg med på vores rejse fra håndtegninger og pap til Virtual Reality og AR (Augmented Reality).

3D-tegninger

Klassiske arkitekttegninger var statiske og flade. Det kunne være svært for ikke-arkitekter at aflæse og visualisere en bygning ud fra vores mange streger på et stykke papir. Derfor byggede vi papmodeller – et stort stykke arbejde, som ikke var så nemt at ændre på, hvis vi ændrede på tegningerne…


Efterhånden blev tegningerne digitale og i 3D, og vi kunne vende og dreje dem på skærmen. Vi brugte vores tegninger aktivt og kunne vise modellen af et byggeri fra flere sider. Men det var stadig en lidt flad oplevelse.

Dynamiske 3D-modeller

For ti år siden begyndte vi at bruge 3D-modellerne aktivt. Alle faggrupper kom med deres 3D-modeller – den overordnede tegning fra arkitekten, stålarbejdet fra ingeniørerne og rørføringen fra installatøren. Modellerne samlede vi til én fælles 3D-model, og pludselig kunne vi se sammenhængen mellem faggruppernes tegninger, hvor de kolliderede og hvor der kunne være udfordringer.


Det var et effektivt arbejdsredskab, der understøtter den måde, vi arbejder på hos Arkikon, hvor vi inddrager alle faggrupper og samarbejder tidligt i projekteringen.

Intelligente 3D-modeller


Vi udviklede videre på 3D-modellerne og satte dem sammen med udbudsbeskrivelser og andre tegninger. Resultatet blev en intelligent model, som vi brugte i samarbejdet med håndværkerne. Vi samlede en masse oplysninger i den rumlige model, der gjorde kommunikationen mellem de forskellige led i en byggesag meget nemmere. Efterhånden fik vi fyldt flere og flere oplysninger ned i tegningerne. Hver enkelt del er unik og kan identificeres med sine specifikke data.


Det betyder, at vi nu kan trække lister ud fra 3D-modellen, kombinere dem med andre data og sørge for, at alt bliver opdateret på én gang. Det sparer os for tid og er med til at sikre kvaliteten. 

3D-printede modeller


For cirka otte år siden fik vi vores første 3D-printer og printede vores projekter ud i små dele, som vi samlede til en hel model af bygningen. Det var et supergodt arbejdsredskab, som vi brugte på byggemøderne, men det var tidskrævende og omstændeligt at 3D-printe.

VR-briller


Da VR-brillen gjorde sit indtog, var vi klar! Vi kunne tage kunderne med ind i alle faser af deres projekt. Når vi nu trækker folk ind i modellen, får de en rumlig fornemmelse af byggeriet. Og vi skal ikke vente på at vise dem det færdige projekt. Vi kan inddrage kunder og samarbejdspartnere i processen, og de kan få indflydelse hele vejen gennem forløbet.


Når vi fx projekterer til forsyningsbranchen, kan vi sætte modeller af maskinerne ind i vores 3D-tegning og lukke maskinleverandørerne ind i modellen. Det bliver meget konkret og gør dem i stand til at vurdere placeringen af maskinerne og følge rørføringen gennem bygningen.


Stadig er vi ikke helt i mål i forhold til vores ambitioner. Med VR-brillen får du en rumlig fornemmelse og kan gå rundt i modellen. Men du går der alene. Vi vil gerne skabe en oplevelse, hvor folk kan gå rundt sammen og se det samme.

Augmented Reality


Derfor er vi i fuld gang med at arbejde med Augmented Reality og digitale tvillinger. Flere mennesker kan stå sammen på byggepladsen og se på en fælles skærm, der viser 3D-modellen af det færdige byggeri med data på elementerne. Vi kan vise forskellige muligheder og afprøve forskellige løsninger, mens vi står der. Det er fantastisk effektivt fx ved ombygninger og tilbygninger.

Parametrisk design


Vi arbejder med parametrisk design i softwareløsninger som Grasshopper og Dynamo. De er dynamiske redskaber, der bygger på matematiske algoritmer og ikke på tegninger. Vi bygger vores algoritmer og betingelser op i softwaren og kobler det til vores andre systemer. Når vi ændrer på vores betingelser, slår det igennem alle steder med det samme, så vi hurtigt kan afprøve nye løsninger og lave ændringer.


Det er et optimalt arbejdsredskab til vores måde at arbejde på, da vi altid optimerer og ikke ønsker at blive låst af faste tegninger.


Har du lyst til at høre mere om vores måde at arbejde på, så følg med her. Vi poster meget mere om VR, AR, parametrisk design og hvordan det hjælper vores kunder til at visualisere projekterne.