Masterplanen for Energipark Korsør er klar til politisk behandling

Masterplanen for Energipark Korsør er klar til politisk behandling

19/04-2016

Rådgivende Ingeniører MOE og Arkikon har udarbejdet en masterplan for Energi Korsør der omfatter en investering i en halmfabrik, brintfabrik og en nyudviklet vindmølletype. SK Forsyning står selv for investeringen til halmfyret på 100 mio. kr. mens en gruppe private investorer vil stå for opførelsen af en brintfabrik til ca. 60 mio. kr. Masterplanen er et led i det forberedende arbejde til lokalplanen.

Læs mere om projektet på dansk Fjernvarme.dk og idag.dk