Arkitekt- / rådgiverkonkurrence - Grenaa Idrætscenter

Arkitekt- / rådgiverkonkurrence - Grenaa Idrætscenter

24/03-2017

 

BAGGRUND OG FORMÅL

Norddjurs Kommune og Grenaa Idrætscenter indbyder rådgiverteams til idékonkurrence omkring til- og ombygning af de eksisterende idrætsfaciliteter.

Grenaa idrætscenter (GIC) er Norddjurs Kommunes største idrætsfacilitet. Centeret består af flere bygninger og et omfattende anlæg med udendørsfaciliteter og tilknyttede stisystemer.

Udviklingen har været støt stigende inden for de sidste mange år, der er kommet nye idrætsgrene til og de eksisterende har udviklet sig og fået flere brugere. Der er således opstået behov for mere plads og nye rumligheder.
En forestående tagudskiftning af idrætshallens tag har kickstartet projektet.

Projektet, med de primære behov for et nyt forbindende ankomstområde og nye spring-rytmefaciliteter, skal være katalysator for en facilitet, der i høj grad understøtter social bæredygtighed.

Rent fysisk indeholder projektet en grundig oprydning (efter mange års ad hoc til- og ombygning), ombygning og tilbygning.

Konkurrencens formål er at indhente kvalificerede idéer, som samler området og frembringer funktion og arkitektur i en fremadskuende forening.