Grenaa Varmeværk holder rejsegilde

Grenaa Varmeværk holder rejsegilde

16/05-2017

GRENAA VARMEVÆRK ER EFTER FLERE ÅRS ARBEJDE  "HERRE I EGET HUS".

Tanken pakkes lunt ind
Vi er i gang med at rejse et stillads omkring akkumuleringstanken. Den skal isoleres og efterfølgende beklædes med stålplader. Tanken kan rumme 4.500.000 liter vand, som kan bruges som reserve i perioder med ekstra stort varmeforbrug.

Transmissionsledning
I forbindelse med opførselen af vores nye flisværk lægger vi en ny transmissionsledning mellem flisværket og Bredstrup Centralen. Det er fra Bredstrup Centralen at vi fordeler varmen ud til vores andre centraler, som herefter fordeler varmen videre ud til forbrugerne.
Vores arbejde med den nye transmissionsledning gør, at vi må grave den ene vejbane på Bredstrupvej op. Vi har opsat lysregulering på strækningen. Vi skal bede om, at trafikanterne viser hensyn til vejarbejdet og hinanden.
Vi forventer at være færdige med transmissionsledningen i uge 28.

Stålkonstruktion omkring flisværket
Stålkonstruktion skaber rammerne for rejsegildet. Vi er nu godt i gang med at rejse spærene til den store stålkonstruktion omkring flisværket. Søjlerne bliver én efter én hejst op ved hjælp af små kraner, hvor de så bliver spændt fast med beslag nede i jorden.

Grenaa Varmeværk er nu herre i eget hus og byggeriet er så langt fremme at der kan holdes der rejsegilde. Vi glæder os til at fejre denne milepæl. 

Derfor inviteres alle involverede håndværkere og øvrige interesserede til rejsegilde på byggepladsen,
fredag d. 19. maj 2017 kl. 11.00.

Program
- Velkomst
- Tale ved direktør Søren Gertsen
- Forfriskninger 

Vi ser frem til at byde jer alle velkommen.