Vi har nået en milepæl

Vi har nået en milepæl

22/05-2017

REJSEGILDE FREDAG D. 19. MAJ 2017 I STRÅLENDE SOL

”Vi har nået en milepæl…” var de indledende ord i talerne fra formand Kent Soelberg og direktør Søren Gertsen fra Grenaa Varmeværk. Begge taler bød på stor tilfredshed med hele byggeprocessen. Trods det at fundamentet blev støbt i vinterperioden, var der ganske få ophold under processen. I påsken blev de store elementer ført på plads af Danmarks største mobilkran og efterfølgende er der sat stillads omkring tanken og isoleringen er påbegyndt samt alle spær til stålkonstruktionen er rejst.
Der var i begge taler stor anerkendelse og ros til alle involverede for deres fantastiske arbejde og store indsats for at holde tidsplanen.

Dagen blev fejret i strålende solskin og der var stort fremmøde af både håndværkere, bygherre,rådgivere og øvrige involverede. Der blev trakteret med frisklavede sandwich, øl og vand og snakken gik lystigt. Mange af deltagerne benyttede sig af muligheden for at bevæge sig rundt på byggepladsen og ved selvsyn se, hvor stort og imponerende et bygningsværk, Grenaa Varmeværk i virkeligheden er.

Næste tiltag i processen er at få lagt tag. Derefter bliver alle elementer pakket ind i en flot facade, der især om aftenen, vil stå som et lysende kunstværk.

Søren Gertsen sluttede da også sin tale med, at han glæder sig til at alle dele bliver tilkoblet, og at Grenaa Varmeværk ultimo 2017, kan komme igang med at skabe billig varme til forbrugerne.