Sikkerhed i processen fra start til slut

Helhedstænkning

Arkikons procesforløb er et værktøj, som hjælper alle parter i et byggeprojekt – før, under og efter opførelsen af bygningen. Målet er at minimere fejl og uoverensstemmelser til gavn for bygherre, driftsfolk og bygningens daglige brugere. Processens helhedstænkning sikrer fra starten et perfekt samspil mellem alle de tekniske entrepriser og minimerer omkostningerne til ændringer, der strider mod mål og krav.

Overblik og tryghed

Forløbet er en proaktiv kvalitetsstyringsproces med fokus på totaløkonomi og installationernes samspil. Metoden anvendes primært på mere komplekse anlægsprojekter og industrianlæg, men kan tilpasses hver enkelt byggeprojekt og øge fokus på bygherrens tekniske krav. Processen sikrer at intentionerne med byggeriet understøttes og dermed skaber grundlag for overblik og tryghed.

Start process gennemgang her