Sikkerhed i processen fra start til slut

Struktureret proces reducerer fejl 

Arkikons procesforløb er et værktøj, som hjælper alle parter i et byggeprojekt – før, under og efter opførelsen af bygningen. Formålet med at arbejde med en struktureret proces er at minimere fejl og uoverensstemmelser til gavn for bygherre, driftsfolk og bygningens daglige brugere. Processen sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om et projekt - dermed sikrer vi et perfekt samspil mellem alle de tekniske entrepriser og reducerer omkostningerne til potentielle ændringer.

Kvalitetsstyring giver overblik og tryghed

Forløbet er en proaktiv kvalitetsstyringsproces med fokus på totaløkonomi og installationernes samspil. Vi anvender primært metoden på komplekse anlægsprojekter og industrianlæg, men den kan tilpasses hver enkelt byggeprojekt og være med til at øge fokus på bygherrens tekniske krav. Processen sikrer, at vi understøtter intentionerne med byggeriet og skaber overblik og tryghed.

Start proces-gennemgang her