Sikkerhed i processen fra start til slut

05 Brugsfasen

For at få størst mulig nytte af byggeriet er det vigtigt at brugere og bygningsejere har indsigt i drift, styring og vedligehold. Arkikon kan yde bistand med udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesmanual for opgaver i forbindelse med ibrugtagning og drift af ejendommen Det påhviler bygherre at indkalde til 1 og evt. 5 årsgennemgang.

05.01 Drifts- og vedligeholdelse

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan til implementering.

05.02 Ejendomsdrift

Bistand ved ejendomsdrift.