Sikkerhed i processen fra start til slut

03 Projekteringsfasen

I projekteringsfasen gennemarbejdes projektforslaget, så det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Projektet fastlægges herefter i en sådan grad, at det kan danne baggrund for byggetilladelsens betingelser samt udbud, kontrahering og udførelse. Projekteringsfasen indeholder forprojekt og hovedprojekt, som kan forekomme udført fortløbende som én samlet projekteringsfase.

03.01 Forprojekt

Forprojektet er en gennemarbejdning det af godkendte projektforslag i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Myndighederne kan behandle byggesagen, men projektmaterialet er nødvendigvis endnu ikke så detaljeret, at håndværkere vil kunne bygge eller give tilbud efter dem. Forprojektet formulerer et kvantitativt og kvalitativt entydigt grundlag, for den fortsatte detaljering, og indgår videre som en del af hovedprojektet. Forprojekt kaldes også myndighedsprojekt.

03.02 Hovedprojekt

Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud, kontrahering og udførelse. Udbud udføres i indbudt, begrænset eller offentlig form. Der foretages entrepriseforhandlinger, og kontraheres med entreprenørerne i fag-, stor- eller hovedentreprise. Hovedprojektet er en stor del af projekteringen og kan underopdeles i to underpunkter: 03.02.01 Udbudsprojekt og 03.02.02 Udførelsesprojekt.