Sikkerhed i processen fra start til slut

00 Projektledelse

Arkikon løser primært opgaver som totalrådgiver med tilknyttede in- og eksterne kompetencer. Det er derfor naturligt for os at varetage projektledelsen som en integreret del af projektets faser. Sammen med bygherre sørger projektlederen for, at kompetence-, ansvarsfordeling og kommunikationsvejen tilrettelægges entydigt og forståeligt. Projektledelse omhandler bl.a. projekteringsledelse og IKT-ledelse.

00.01 Projekteringsledelse

Projekteringslederen varetager kontakten mellem bygherre, entreprenører, eventuelle projekterende leverandører og interne såvel som eksterne rådgivere. Herunder koordinerer organisation, ydelser og tidsplan for projekteringen. Formidlingen af projektmaterialet til parterne varetages ligeledes af projekteringslederen. Denne ydelse løber under hele projektet, hvor der især bruges ressourcer under forslags- og projekteringsfasen.

00.02 IKT ledelse

Arkikon påtager sig naturligt rollen som IKT-leder, således at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter. Bygningsmodeller, digital kommunikation, tegninger, udbud, beskrivelser og byggemødereferater mv. vil alle være digitalt tilgængeligt i hele byggeperioden. Arkikon tager ligeledes ansvaret for datasikkerheden - med bl.a. daglige backup af alt digitalt materiale.