Sikkerhed i processen fra start til slut

00 Projektledelse

Arkikon løser primært opgaver som totalrådgiver med tilknyttede interne og eksterne kompetencer. Derfor er det naturligt for os at varetage projektledelsen som en integreret del af projektets faser. Sammen med bygherre sørger projektlederen for at tilrettelægge kompetencefordeling, ansvarsfordeling og kommunikationsveje, så de er entydige og til at forstå. Projektledelse omhandler blandt andet projekteringsledelse og IKT-ledelse.

00.01 Projekteringsledelse

Projekteringslederen varetager kontakten mellem bygherre, entreprenører, eventuelle projekterende leverandører og interne og eksterne rådgivere. Han eller hun koordinerer også organisation, ydelser og tidsplan for projekteringen. Projekteringslederen tager sig af formidling af projektmaterialet til parterne. Formidlingen løber under hele projektet, men der bruges især ressourcer under forslags- og projekteringsfasen.

00.02 IKT-ledelse

Arkikon påtager sig naturligt rollen som IKT-leder og koordinerer det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter. Bygningsmodeller, digital kommunikation, tegninger, udbud, beskrivelser og byggemødereferater er digitalt tilgængeligt i hele byggeperioden. Arkikon tager ansvaret for datasikkerheden - blandt andet med daglig backup af alt digitalt materiale.