Sikkerhed i processen fra start til slut

01 Programfasen

I programfasen fremlægger bygherre sine tanker, idéer og præmisser. På den baggrund udarbejder vi analyser, belysende løsninger og problemstillinger. Det opstiller vi i programfasen, der danner grundlag for den efterfølgende forslagsfase. Bygherre og Arkikon fastlægger i fællesskab de økonomiske og organisatoriske forudsætninger for projektet. Programfasen indeholder ideoplæg og byggeprogram.

01.01 Ideoplæg

Idéoplægget er første bearbejdning af bygherres tanker, idéer og præmisser for at nå frem til en beslutning om opgavens realisering. Arkikon udarbejder i tæt samarbejde med bygherre behovs- og funktionsanalyser for at belyse løsninger og eventuelle problemstillinger. Idéoplægget giver det første overblik over byggeprojektet.

01.02 Byggeprogram

Sideløbende med idéoplægget udarbejder vi et byggeprogram. Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherres krav og ønsker til byggeriet, blandt andet særlige krav til tekniske installationer, tilgængelighed, miljø mv. Som en del af byggeprogrammet opretter vi et rumprogram, med en skematisk beskrivelse af de fysiske krav. Bygherre bidrager i processen med input til funktionsanalyser, rumbehov, tidshorisont og budgetramme. Byggeprogrammet forekommer oftest som en integreret del af ideoplægget.