Sikkerhed i processen fra start til slut

01 Programfasen

I programfasen fremlægger bygherre sine tanker, idéer og præmisser. På baggrund heraf udarbejdes analyser, belysende løsninger og problemstillinger. Dette opstilles i programfasen, der danner grundlag for efterfølgende forslagsfase. Ligeledes fastsætter bygherre og Arkikon her i fællesskab de økonomiske forudsætninger og organisatoriske forudsætninger for projektet. Programfasen indeholder ideoplæg og byggeprogram.

01.01 Ideoplæg

Idéoplægget er første bearbejdning af bygherres tanker, idéer og præmisser, med henblik på beslutninger om opgavens realisering. Arkikon udarbejder i tæt samarbejde med bygherre behovs- og funktionsanalyser, således at løsninger og eventuelle problemstillinger belyses. Idéoplægget giver det første overblik over byggeprojektet.

01.02 Byggeprogram

Sideløbende med idéoplægget udarbejdes et byggeprogram. Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning, af bygherres krav og ønsker til byggeriet, herunder særlige krav til f.eks. tekniske installationer, tilgængelighed, miljø mv. Som del af byggeprogrammet, oprettes et rumprogram, med en skematisk beskrivelse af de fysiske krav. Bygherre bidrager i processen med input til funktionsanalyser, rumbehov, tidshorisont og budgetramme. Byggeprogrammet forekommer oftest som en integreret del af ideoplægget.