Sikkerhed i processen fra start til slut

06 Re-Planning

Arkikon lægger vægt på at udarbejde funktionel arkitektur med materiale og økonomi i fokus. I form af et totaløkonomisk udførelses- og materialevalg, hvor vi arbejder frem mod re-og genetablering, kan vi mindske afgifter og udgifter på længere sigt og simplificere en fremtidig retænkning af byggeriet. Byggerier skal ikke blot er udføres efter bygherres ønsker og krav, men også fremtidssikres hvor alle senarier og herunder; nedbrydning, reetablering eller optimering af byggeriet, indtænkes i en samlet løsning.

06.01 Re-Cycling

Bygherre og Arkikon sætter sig sammen, for at danne sit et detaljeret billede over hvad der skal og kan genanvendes i byggeriet. Det afspejles tydeligt, at jo større fokus der er lagt på re-planing fasen, jo mere af byggeriet kan genanvendes i fremtidigt byggeri.

06.02 Re-Building

Når valg om genanvendelse af bygningsdele, materialer samt økonomisk fordelagtige løsninger er truffet, diskuterer bygherre og projektleder dernæst, hvordan fremtidige projekter for byggeriet pågribes og udføres. Eventuelle forudsætninger om videre implementering af Re-planing, for at yderligere simplificering af byggeriet for fremtidige projekter.