Ørsted Aktivitetscenter

Ørsted Aktivitetscenter

PLACERING

Den nye bygning er opført, hvor Ørsteds tidligere sygehus var beliggende. Nedrivningen af det gamle sygehus samt de tilhørende epidemi- og lægeboligbygninger, som har været ude af drift i flere år, var en væsentlig del af det samlede projektarbejde.

ARKITEKTUREN OG FUNKTIONALITETEN

Aktivitetscenteret er disponeret til ca. 15-30 dagligbrugere. Disse er hovedsagligt udviklingshæmmede voksne fra de omkringliggende institutioner i Norddjurs kommune. Selve centeret er udformet omkring et stort, centralt fællesrum. Derudover består centret af tre større aktivitetslokaler samt seks individuelle rum. Til den daglige brug er der også køkkenfaciliteter, hygiejnerum og et administrationsafsnit.

Bygningen er etableret som en let trækonstruktion i én etage og med varierende rumhøjder, der også kommer til udtryk i bygningens facader. Facaderne er bestående af en høj og lav sammenkoblet del. De to forskelligheder ses også i overfladematerialerne, der henholdsvis er med cedertræ på den lave del og sorte eternitplader på den høje. Den lette konstruktion er valgt med tanke om bæredygtighed og er, udover et økonomisk forhold, konstrueret til at være fleksibel for at kunne tilpasse sig kommunens fremtidige behov.

På centrets høje tagdel er der etableret et solcelleanlæg, og alle rum i bygningen er installeret med censorstyrede LED-armaturer.

Fakta

Nybyggeri - 2015
Omfang: 

Nybyggeri:  
549 m2 + anlæg og nedrivning af Ørsted Sygehus
Bygherre:    
Norddjurs kommune

Udførelsesperiode:    
2013/14

Opførelsesperiode:    
2014/15

Økonomisk omfang:  
11,2 mio. kr.

Opgave:  
Totalrådgivning 


REFERENCE-ARK 

PLANTEGNING - DOWNLOAD