Borup Varmeværk

Borup Varmeværk

PLACERING

Borup Varmeværks eksisterende anlæg krævede en udvidelse som en tilbygning til det eksisterende værk på Bækgårdsvej i Borup. Den nye bygning er placeret på grundstykket nedenfor det eksisterende værk, ud mod Bækgårdsvej, hvor det tydeligt kan ses af forbipasserende.

ARKITEKTUREN OG FUNTIONALITETEN

Den ældre bygningsmasse består af et halmlager, der er opført som en stålpladehal, samt en sidebygning opført i gule tegl, der indeholder kedelrum, teknikrum og velfærdsfaciliteter bestående af frokostrum, omklædning og WC.

Området ved den sydøstlige gavl af det eksisterende halmlager, hvor der før var placeret to udendørs askecontainere, er blevet ændret til et fælles planlager til asken fra de to anlæg. Planlageret fungerer som koblingen mellem de to bygningsmasser.

Det nye anlæg er opført i forbindelse med det eksisterende, så de to anlæg virker som én enhed med fælles forsyningsvej for halm og et fælles, centralt placeret askelager. Kapaciteten på varmeværket er desuden øget i form af et nyt anlæg med halmlager og kedelrum, og i den forbindelse blev der også udvidet med nye velfærdsfaciliteter samt administration og værksted.

Fakta

Tilbygning for ny linje - 2013
Omfang:
2000 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 14 mio.
Opgave:
Totalentreprise
Arkitektrådgivning
Samarbejdsparter:
MOE, Eurotherm


REFERENCE-ARK