NRGI Skejby

NRGi Skejby

Dette projekt omfattede opførelsen af to stk. 60kW nødgeneratorstationer i forbindelse med udvidelsen af Aarhus Universitetshospital til et af Danmarks nye ”supersygehuse”. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Rådgivergruppen DNU, der blev etableret til at varetage og udføre selve sygehusbyggeriet. Hver af de to bygninger indeholder GIS-anlæg, transformatorer, tændspoler m.m. samt to nødgeneratorer, hvor de hver især senere skal udvides til i alt fire generatorer pr. station, når sygehuset står færdigbygget.

PLACERING

Selve stationernes placering var et emne i sig selv og betød, at deres fremtoning var yderst vigtig for sygehusets samlede oplevelse. Stationerne er placeret i henholdsvis nord og syd, begge beliggende ved de nye vejforbindelser og lige ved selve indfaldsvejene til sygehuset. Dette medvirker til, at de fremstår som en slags portaler og landmærker med deres massive ydre og høje skorstene.

ARKITEKTUREN OG FUNKTIONALITETEN

Hver stationsbygning består af tre elementer: en mindre bygning til GIS-anlægget, en større toetages bygning, der indeholder generatorerne samt et lukket gårdrum, der forbinder og omslutter bygningerne. Stationens ydre fremstår solid med massive enheder i rød tegl, hvor der er kun enkelte brydninger af høje, vertikale vinduesbånd og metalplader. Bygningsdelene, der er højere end den omsluttende gårdrumsmur, er udført i perforerede metalplader med bagvedliggende hvid beton, hvilket passer sammen med sygehusets udseende. En 35 meter høj hvid skorsten giver modspil til den massive bygningskrop.

Fakta

Nye nødgeneratorstationer - 2014
Omfang:
1240 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 21,5 mio.
Opgave:
Totalrådgivning
Samarbejdsparter:
DNU

 

REFERENCE-ARK
Matr. 137 Århus Markjorder


Matr. 6a Skejby, Århus Jorder