Rødding Varmecentral

Rødding Varmecentral

PLACERING

Varmecentralen er placeret i udkanten af den nordvestlige del af byen. Denne placering gør bygningen meget synlig i bybilledet, så der blev naturligvis stillet store krav til den arkitektoniske løsning af byggeriet. Byggegrunden har et tværfald fra øst til vest på ca. 7-8 meter, hvilket muliggjorde, at varmecentralen kunne "skubbes" ind i den eksisterende skrænt. Byggeriet fremstår derfor mindre dramatisk for forbipasserende på de tilstødende veje, og påvirkningen af det store landskab mindskes markant.

ARKITEKTUREN OG FUNKTIONALITETEN

Facaderne består af mørke betonelementer med skrå skæringer, der giver markante linjer i facaden inspireret af terrænets fald. De enkelte bygningsdele følger niveauforskellen i terrænet og giver, sammen med det let skrånende tag, bygningen et let og dynamisk udtryk. Vinduernes placering og form understreger funktionerne i bygningen, da man herigennem kan ane de tekniske installationer, såsom kedlen, opdriveren, kranen og de oplagrede halmballer. De mest fremtrædende bygningsdele er kedelrummet og halmlageret, der er drivkraften i bygningen. Her imellem har vi placeret en lavere bygning, der indeholder administration, værksted og tavlerum, så det altid er nemt at komme til bygningens ”hjerne” for brugerne.

Fakta

Nyt værk - 2008
Omfang:
2500 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 17,5 mio.
Opgave:
Fagentreprise
Totalrådgivning
Samarbejdsparter:
Plan & Projekt, Weiss

REFERENCE-ARK