Skjern Fjernvarme

Skjern Fjernvarme

ARKITEKTUREN OG FUNKTIONALITETEN

Skjern Varmeværk havde behov for en ny tilbygning, og de ønskede, at denne skulle tage sit udgangspunkt i det eksisterende varmeværks udtryk og materialevalg for at holde den overordnede stil ensartet. Derfor er der arbejdet med udhænget og det røde murværk, men det er tilført et moderne snit. Samtidig er der skabt der en ny åbenhed, hvor kedlen udstilles igennem de store glaspartier mod Nykærsvej. På den måde skabes der en samhørighed med den eksisterende bygnings udtryk, men tilbygningen bidrager samtidig med et moderne islæt

Hovedpointerne i den arkitektoniske tilgang er ønsket om en enkelthed i formsproget, men med en detaljering af de store flader og åbninger, blandt andet med en reliefvirkning i facaderne, for på den måde at arbejde med kontrasterne, der opstår mellem de store overflader og åbningerne. Det markante glasparti mod Nykærsvej giver forbipasserende mulighed for at kigge direkte ind i hjertet af varmeværket - kedelrummet. På den måde er funktionen blevet til markant udsmykning.

Fakta

Nyt flisværk - 2013
Omfang:
1000 m2
Økonomisk omfang:
Under projektering
Opgave:
Idéoplæg
Samarbejdsparter:
DFP, Tjæreborg


REFERENCE-ARK