Ungdomsboliger på Grenaa Dampvæveri

Ungdomsboliger på Grenaa Dampvæveri-grunden

PLACERING

Arkikon har i samarbejde med bygherre Boligselskabet B45 opført ungdomsboliger med udsigt, tagterrasse og et spændende miljø midt i Grenaa by. Boligbebyggelsen har allerede en velformuleret identitet i kraft af den markante virksomhed, Grenaa Dampvæveri, der tidligere har ligget i næsten samme fundament, og som har præget hele bydelen arkitektonisk. Grenaa Dampvæveri var byens største arbejdsplads og Danmarks største væveri.

ARKITEKTUREN OG FUNKTIONALITETEN

Designet af den nye boligbebyggelse er stærkt inspireret af den gamle virksomhed. Dog er den lidt smallere end den eksisterende bygning, da boligerne ellers ville blive for dybe. Men ellers er den nye bygning tæt på at have samme proportioner. Skorstenen er genopført med funktion som elevatortårn og en signatur af skorstenens oprindelige højde i form af et stålskelet. På taget af turbinehallen lå et maskinhus, der i dag er ”genopført” som et multifunktionelt glashus. Bygningen er som oprindeligt opført i traditionelle røde teglsten med hvid indramning og falder således godt ind sammen med bydelens historiske røde teglbygninger.

Vi har taget udgangspunkt i teglfacaden med de lodrette, hvide indramninger, der nu er udført i tegl. Fagene har skiftevis dominans af de store hvide vinduespartier og tegl. De store vinduespartier har en ekstra indramning i tegl, der træder frem og tilfører dynamik til de høje facader.

Fakta

Hvor der før var kedelhus, turbinehus og vandrensning, er der i dag indrettet 53 ungdomsboliger. Rammen er dog moderne, selvom der er en klar linje til de historiske bygninger i Grenaa.