Medarbejder - Mark F. Simonsen

Vis oversigt

Mark F. Simonsen
Mobil +45 20 51 31 49
mark@arkikon.dk

Projekteringsledelse
Arkitektur
Bygningskonstruktion
Brand
FagtilsynMark Fænø Simonsen, Arkitekt, Projektleder

Jeg skaber balance mellem æstetikken, funktionen og budgettet

Mark arbejder hos Arkikon som arkitekt og projektleder. Udover at være uddannet bygningskonstruktør har han også stor erfaring som både arkitekt og tømrer, så han spænder bredt i sine kompetencer. Derfor er han også involveret i mange af projekterne lige fra idéudviklingen til det færdige byggeri afleveres. Han har gennemgående fokus på især institutions- og erhvervsbyggeri, men også eksempelvis handicapboliger. Brandteknisk redegørelse og bæredygtighed er også blandt hans kompetencer.

”På grund af min faglige bredde har jeg et grundigt kendskab til de mange forskellige aktører, der indgår i et projektforløb. Og det er derfor vigtigt for mig, at den røde tråd holdes igennem hele processen - lige fra idéen til det færdige resultat. Jeg har især fokus på at skabe balance mellem det arkitektoniske – æstetikken og funktionen - det byggetekniske og projektets økonomiske forudsætninger, så vi opnår så helstøbt og bæredygtigt et projekt som muligt. Bæredygtighed er ikke kun aspekter som energi og genbrug, men handler også om at danne sammenhæng i projektet som helhed, så der balanceres mellem slutbrugerens oplevelse af arkitektur og funktion, valget af de byggetekniske principper og materialer, samt at alt løses indenfor de økonomiske rammer, der nu er for projektet."