Medarbejder - Jacob Vøldike Dupont

Vis oversigt

Jacob Vøldike Dupont
Mobil +45 31 17 78 33
jacob@arkikon.dk

Energirammeberegning

Varmetabsberegning 

Ventilation 

Afløb og kloak 

Varme og køl Jacob Vøldike Dupont, VVS-ingeniør

Kunderne skal have det bedst tænkelige produkt

Jacob er diplomingeniør med speciale inden for energi og indeklima.

”Min uddannelse har klædt mig godt på til de alsidige opgaver inden for VVS, som jeg løser hos Arkikon. Og der er stadig meget at lære! Vi skal overholde budgetter og deadlines og sørge for, at kunderne er tilfredse, både med det færdige resultat og med processen.”

Samarbejdet med andre faggrupper internt i huset gør, at projekterne bliver mere alsidige, fordi det er nemt at kommunikere. Ingeniører og arkitekter får øjnene op for hinandens ønsker, krav og behov på et tidligt tidspunkt i et byggeprojekt – så eventuelle ændringer kan udføres uden de store konsekvenser."

"Vi bruger hinanden meget på tværs af faggrænserne. Når jeg projekterer VVS, kan jeg rådføre mig med arkitekter eller bygningskonstruktører, så jeg ikke kun tager praktiske hensyn, men inddrager flere aspekter. 

”Jeg kan virkelig godt lide den strukturerede proces, vi benytter. Vores projektværktøj sikrer, at alle interessenter bliver inddraget tidligt i byggeprojektet. Det er hammersmart, og alle behov bliver tilgodeset.”

Jacob er flittig - både på sit arbejde i sin fritid. Han har brugt flere af sine ferier på frivilligt arbejde som landmand i Belgien, Frankrig og Irland. Han kan godt lide at bruge sine hænder, og så er han særligt glad for dyr.