Totalrådgiver inden for teknisk byggeri

Om Arkikon A/S - industrielt byggeri

Vi er bundsolide og funderet i vores faglighed

Vi brænder for få en produktion eller et stort maskineri til at fungere bedre ved at skabe en smuk bygning, som understøtter produktionen. Vores brede faglighed og mange års erfaring med teknisk byggeri gør, at vi kan afsøge nye territorier og udfordre vanetænkning – hos os selv og vores kunder.

Fælles for medarbejderne hos Arkikon, om de er arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører eller byggeteknikere, er deres begejstring for at arbejde med de tekniske udfordringer i komplekse bygninger og en lyst til at arbejde med de digitale muligheder – intelligente 3D-modeller, Augmented Reality og meget mere.

Bygningens funktionalitet som designparameter

Når vi designer industrielt byggeri, tænker vi arbejdsgange, produktionslinjer, produktionsprocesser og bæredygtighed igennem og skaber en bygning, der supplerer og kompletterer funktionaliteten. Det er bygningen, der skal tilpasses maskiner, funktioner, processer og personalets arbejdsfunktioner, ikke omvendt.

Vi inddrager alle parter i designprocessen. Produktionsfolk, maskinrådgivere, driftsledere og bestyrelser skal tidligt ind i processen, så man ikke låser sig fast for tidligt. Vi lytter til de produktionsfolk, der har deres gang i bygningen og tegner og projekterer et byggeri, der matcher de produktionsforhold, det skal servicere. Samtidig udfordrer vi de vante tankegange og kommer med vores arkitektfaglige og æstetiske vinkel på byggeriet.

Som kunde hos os skal du føle dig tryg, begejstret og prioriteret 

Det skal være nemt at være kunde hos os, og du skal altid føle dig vejledt på et højt fagligt niveau - og føle dig hørt. Vi guider dig gennem hele processen fra idé, over projektering og udførelse til endelig ibrugtagning.
Vi har en tæt kontakt med vores kunder gennem hele processen. Som kunde skal du vide, at vi har styr på projektet og økonomien, når du lægger beslutninger og økonomi ud til os i eksterne projekter og samarbejder. Vi kender din branche og dine udfordringer, og vi ved, at nok er arkitekturen vigtig for dit projekt, men det skal være i samspil med funktionaliteten. Vi ved, hvordan vi skal arbejde med de funktionsmæssige bindinger og forme bygningen rundt om produktionsapparatet, så den afspejler funktionen.

Arkikon A/S ejes og ledes af:

CEO Thomas Enevold

Økonomichef Bo Brøgger Rasmussen

Tegnestuechef Jesper Hauskov

Teknisk chef René L. Rasmussen